Pracoviská TI

 
Adresár  pracovísk  Technickej  inšpekcie
Pracovisko Adresa PSČ Mesto Telón Fax E-mail
Ústredie Vazovova 7/A 811 07 Bratislava

02/57269 200 - sekretariát riaditeľa TI
02/57269 204 - technický riaditeľ 
02/57269 208 - manažér kvality
02/57269 203 - ekonomická riaditeľka

fax sekretariat :
02 / 57269 232
fax ekon. odd. :
02 / 57269 233

tisr@tisr.sk
Bratislava Holekova 3 811 04 Bratislava

02 / 5249 9491

02 / 5249 9468

02 / 5249 6339

tiba@tisr.sk
Banská
Bystrica
Partizánska cesta 71 974 00 Banská
Bystrica

048 / 4144 875

048 / 4143 228

tibb@tisr.sk
Košice Južná trieda 95
P.O.BOX  A 18
040 48 Košice

055 / 622 54 83

055 / 623 36 89

055 / 622 5482

tiko@tisr.sk
Nitra Jelenecká 49 949 01 Nitra

037 / 6512 771

037 / 6512 771

tina@tisr.sk

www.tisr.sk

  Požiadavky na výkon je potrebné podávať písomne (poštou, faxom, osobne).
  V prípade urgentných vecí odporúčame telefonický kontakt.
  Konzultačný deň (a zároveň plánovací deň) je pondelok.