Zoznam STN

 
Súbor technických noriem súvisiacich s činnosťou odborných
pracovníkov a skúšobných technikov výrobcu – odbornosť: Aca, Acb


STN 01 1300 - Zákonné meracie jednotky.
STN 01 8010 - Bezpečnostné farby a značky. Všeobecné ustanovenia.
STN 01 8012 - Bezpečnostné značky a tabuľky.
STN 02 3330 - Kĺbové reťaze. Gallove reťaze.
STN 02 4300 - Oceľové laná. Základné pojmy a ustanovenia.
STN 02 4301 - Oceľové laná. Technické a dodacie predpisy.
STN 02 0705 - Zváranie. Predpisy pre základné skúšky zváračov.
STN 05 0710 - Zváranie. Predpisy pre úradne skúšky zváračov.
STN EN 287–1
  (05 0711) Zváranie. Skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 1: Ocele.
STN 27 4000 - Elektrické vyťahy. Názvoslovie.
STN 27 4002 - Vyťahy. Montáž, skúšanie a prevádzka elektrických výťahov.
STN EN 81– 1
  (27 4003) Bezpečnostné predpisy pre konštrukciu a montáž osobných, nákladných
        a malých nákladných výťahov. Časť 1: Elektrické výťahy.
STN EN 81 – 2
  (27 4004) Bezpečnostné predpisy pre konštrukciu a montáž osobných, nákladných
        a malých nákladných výťahov. Časť 2: Hydraulické výťahy.
STN 27 4007 - Výťahy. Revízna kniha výťahov.
STN 27 4008 - Výťahy. Pasport.
STN 27 4009 - (časti 1,2,5 až 11) Elektrické výťahy, projektovanie a konštruovanie.
STN ISO 4344
  (27 4015) 0ceľové laná pre elektrické výťahy.
STN ISO 4190–5
  (27 4060) Elektrické výťahy. Ovládacie prvky, druhy signalizácie a ďalšie
        príslušenstvo.
STN ISO 7465
  (27 4081) Elektrické výťahy. Vodidlá klietok a vyvažovacích závaží typu T.
STN 27 4300 - Elektrické výťahy. Šachty, strojovne a priestory pre kladky.
        Všeobecné ustanovenia.
STN ISO 4190–6
  (27 4310) Elektrické výťahy. Osobné výťahy pre bytové domy - navrhovanie a výber.
STN ISO 4190–l
  (27 4315) Inštalácia elektrických výťahov. Výťahy triedy I, II, III.
STN 27 4320 - Elektrické vyťahy. Základné rozmery osobných výťahov.
STN 27 4321 - Elektrické osobné výťahy. Základné parametre a rozmery.
STN 27 4322 - Elektrické výťahy. Základné rozmery osobných, osobno-nákladných
        a lôžkových výťahov.
STN ISO 4190-2
  (27 4323) Elektrické výťahy. Výťahy triedy IV.
STN 27 4325 - Šachty, strojovne a kabíny osobných bubnových výťahov. Základné rozmery.
STN 27 4330 - Elektrické výťahy. Základné rozmery nákladných výťahov.
STN 27 4331 - Elektrické nákladné výťahy. Základné parametre a rozmery.
STN 27 4332 - Elektrické výťahy. Základné rozmery malých nákladných výťahov.
STN ISO 4190-3
  (27 4333) Elektrické výťahy. Malé nákladné výťahy triedy V.
STN 27 4334 - Šachty, strojovne a klietky pre elektrické stolové výťahy s poklopom.
        Základne rozmery.
STN 27 4336 - Šachty, strojovne a k1ietky pre elektricke nákladné výťahy so spodným
        závesom k1ietky. Základné rozmery.
STN 27 4338 - Šachty, strojovne a klietky pre elektrické osobné obežné výťahy
        (paternosterové). Základné rozmery.
STN 33 0160 - Elektrotechnické predpisy. Označovanie svoriek elektrických predmetov
        a vybraných vodičov. Všeobecné pravidlá pismenovo-číslicového systému.
STN 33 0165 - Elektrotechnické predpisy. Označovanie vodičov farbami alebo číslicami.
        Vykonávacie ustanovenia.
STN IEC 446
  (33 0155) Elektrotechnické predpisy. 0značovanie vodičov farbami alebo číslicami.
STN 33 0300 - Elektrotechnické predpisy. Druhy prostredí pre elektrické zariadenia.
STN  EN 60 529
  (33 0330) Stupne ochrany krytom (krytie IP-kód).
STN 33 1500 - Revízie elektrických zariadení.
STN 33 2000 - Základné ustanovenia pre elektrické zariadenia.
STN 33 2310 - Predpisy pre elektrické zariadenia v rôznych prostrediach.
STN 33 2570 - Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia výťahov.
STN 34 1010 - Ochrana pred nebezpečnym dotykovým napätím.
STN 34 1090 - Predpisy pre dočasne elektrické zariadenia.
STN 34 1390 - Predpisy na ochranu pred bleskom.
STN 34 3100 - Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach.
STN 34 3108 - Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami osobami
        bez elektrotechnickej kvalifikácie.
STN 34 3510 - Bezpečnostné tabuľky a nápisy pre elektrické zariadenia.
STN 34 7401 - Silové vodiče.
STN 73 0802 - Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia.
STN 73 2601 - Zhotovovanie oceľových konštrukcií.
STN 73 2611 - Odchýlky rozmerov a tvarov oceľových konštrukcií.
STN 73 4130 - Schodištia a šikmé rampy. Základné ustanovenia.
STN 74 3282 - Oceľove rebríky. Základné ustanovenia.
STN 74 3305 - Ochranné zábradlia. Základné ustanovenia.


Súbor technických noriem súvisiacich s činnosťou odborných
pracovníkov a skúšobných technikov výrobcu – odbornosť: Ad, Bg

STN 01 1300 - Zákonné meracie jednotky.
STN 01 8012 - Bezpečnostné značky a tabuľky.
STN 02 4300 - Oceľové laná. Základné pojmy a ustanovenia.
STN 02 4301 - Oceľove laná. Technické a dodacie predpisy.
STN 05 0705 - Zváranie. Predpisy pre zakladné skúšky zváračov.
STN 05 0710 - Zváranie. Predpisy pre úradné skúšky zváračov.
STN EN 287-1
   (05 0711) Zváranie. Skúšky zváračov. Tavnézváranie. Časť 1: Oceľe.
STN 27 4002 - Výťahy. Montáž, skúšanie a preváadzka elektrických výťahov.
STN 33 030O - Elektrotechnické predpisy. Druhy prostredí pre
        elektrické zariadenia.
STN EN 60 529
   (33 0330) Stupne ochrany krytom (krytie IP-kód)
STN 33 1500 - Revízie elektrických zariadení.
STN 33 2000 - Základné ustanovenia prelekrické zariadenia.
STN 33 2310 - Predpisy pre elektrické zariadena v rôznych prostrediach.
STN 33 2570 - Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia vyťahov.
STN 34 1010 - Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím.
STN 34 1090 - Predpisy pre dočasné elektrické zariadenia.
STN 34 1390 - Predpisy na ochranu pred bleskom.
STN 34 3100 - Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických
        zariadeniach.
STN 34 3108 - Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickými
        zariadeniami osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie.
STN 73 1401 - Navrhovanie oceľových konštrukcií.
STN 73 1701 - Navrhovalile drevenných stavebných konšstrukcií.
STN 73 8101 - Lešenia. Spoločné ustanovenia.
STN 73 8105 - Drevené lešenia.
STN 73 8106 - Ochranné a záchytné konštrukcie.
STN 73 8107 - Rúrkové lešenia.
STN 73 8120 - Stavebné plošinové výťahy.